Polyfenoler

Från Wikipedia: Polyfenoler är en kemisk ämnesklass som återfinns i växter. Den kännetecknas av att molekylerna innehåller flera fenolgrupper (hydroxigrupper bundna till bensenringar). De delas ytterligare in i grupperna tanninerfenylpropanoider och flavonoider. Polyfenoler anses vara antioxidanter.