Horisontella, roterande jäskar

Ett sätt att blanda hatten med musten är att låta musten jäsa i horisontella tankar som fungerar enligt samma princip som en cementblandare. Genom att låta jäsningskaret långsamt rotera ett kvart varv, blandas skalen ner i den jäsande musten. En nackdel med den här metoden är att det bildas mycket slaggämnen.