Ekliggare

Ekliggare är stora tunnor av ek eller kastanj. För bara några decennier sedan var det den dominerande typen av tunna i hela Italien. Ofta var de gjorda av kastanjeträ. På nittiotalet började man använda mer och mer barriques, men i dag finns det en viss tendens att gå tillbaka till de större, traditionella tunnorna. Dagens ektunnor är oftast av ek från Slovenien, men i lite mindre ektunnor använder man ibland också fransk ek.